Felelősségválalás

Áttekintés

Meggyőződésünk, hogy felelős vállalatirányítással az általunk elérhető társadalmi és környezeti hatást tudjuk maximalizálni, és intézkedéseink alapelve a vállalati kultúránk részét képező fenntarthatóság.

A függetlenség, az innováció és a felelősség alapvető értékek, amelyek a vállalati politikából származnak. A vállalati felelősségvállalás alábbi területeken valósul meg a cégen belül:

  1. Környezetvédelem A Nematech Kft.-nél felismertük, hogy a környezetünk- és alkalmazottaink védelme, Cégünk alapvető fontosságú eleme. A hatékony környezetvédelem érdekében bevezettük az ISO 14001 környezetirányítási rendszert, amit egy független féllel rendszeresen felülvizsgálunk.
  2. Etikai kódex A Nematech Kft. etikai kódexében a társaság alapvető értékrendjére alapozva meghatározzuk az alkalmazottaktól elvárható etikus magatartást és az értékeinek megfelelő cselekvés normáit ösztönözve az érintetteket arra, hogy megőrizzék és erősítsék a társaság jó hírnevét és imidzsét.
  3. Adatvédelem Harmonizáljuk az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítjuk a személyes adatok megfelelő kezelését.
  4. Egészség és biztonság A Nematech Kft biztosítja, hogy a vállalatnál dolgozó valamennyi alkalmazott és más személyek biztonsága megfelelő legyen. A siker kulcsa hatékony politikát, szervezetet és megállapodásokat követel meg, amelyek tükrözik a felső vezetés elkötelezettségét. A Nematech Kft. mindent megtesz, ami észszerűen megvalósítható a személyi sérülések megelőzése érdekében.
  5. Nyersanyag beszerzés A felhasználandó nyersanyagok beszerzése, konflikutus ásványok (ón, volfrám, tantál, arany) csak olyan, validált, konfliktus mentes olvasztókból vagy finomítókból történhet, ami sem közvetlenül, sem közvetve nem segítheti az emberi jogok megsértésében részt vevő, vagy polgárháborús, fegyveres csoportok finanszírozását. A vállalat felelőssége, hogy kellő gondossággal járjon el a beszerzéseknél, források felkutatásánál.